Utredning av alkohol- og pillemisbruk

Å tro at noen er misbruker eller avhengig i en eller annen form er lett – en annen ting er å vite. Noen ganger må man trenge ned i dypet for å finne et sikkert svar. Da kreves det et verktøy – en metode som behandler alle likt.

ADDIS bygger på innsikten om at det er svært viktig både for behandlere og klienter/pasienter å få en sikker bedømming, som til sammen med annen relevant informasjon kan legges til grunn for en klinisk diagnose. Først da kan man gå videre og ta tak i problemet.

ADDIS er en metode som går i dybden og gir fagpersonen og klienten/pasienten, i tillegg til en eventuell diagnose, et godt grunnlag for videre tiltak.

Utdanningsprogram finner du her!

ADDIS BLIR NETTBASERT

I mai/juni 2016 skal vi sluttføre en ny norsk dataversjon av ADDIS Nett.
ADDIS Nett forenkler arbeidet og sparer tid for deg som bruker verktøyet. I tillegg er den diagnostiske prosessen tryggere for kunden, fordi automatiske prosesser fjerner risiko for feilkoding i manuelle overføringsoperasjoner.

Alle sjekklister fylles ut automatisk, samt bakgrunn, subjektiv vurdering og avhengighetsgrad. Informasjonen er lagret i en sikker database, og vil gi deg et grunnlag for fremtidig forskning.

Innføringen av Addis Nett betyr at alt papir gradvis fases ut i løpet av høsten i 2016. Innen kort tid kommer vi derfor til å kontakte de som bruker ADDIS- verktøyet og tilby dataversjonen ADDIS Nett.