Utredning av alkohol- og pillemisbruk

Å tro at noen er misbruker eller avhengig i en eller annen form er lett – en annen ting er å vite. Noen ganger må man trenge ned i dypet for å finne et sikkert svar. Da kreves det et verktøy – en metode som behandler alle likt.

ADDIS bygger på innsikten om at det er svært viktig både for behandlere og klienter/pasienter å få en sikker bedømming, som til sammen med annen relevant informasjon kan legges til grunn for en klinisk diagnose. Først da kan man gå videre og ta tak i problemet.

ADDIS er en metode som går i dybden og gir fagpersonen og klienten/pasienten, i tillegg til en eventuell diagnose, et godt grunnlag for videre tiltak.

Utdanningsprogram finner du her!

KURSDAGER 2016

Resertifisering
ADDIS voksen
18. februar, Oslo
23. mars, Oslo
29. april, Oslo
Grunnkurs
ADDIS voksen3. og 4. mai, Oslo
Fordypning: 9. juni
Eksaminasjon: 2. august

Påmelding til: marianne@addis.no

ADDIS BLIR NETTBASERT

I mai/juni 2016 skal vi sluttføre en ny norsk dataversjon av ADDIS Nett.
ADDIS Nett forenkler arbeidet og sparer tid for deg som bruker verktøyet. I tillegg er den diagnostiske prosessen tryggere for kunden, fordi automatiske prosesser fjerner risiko for feilkoding i manuelle overføringsoperasjoner.

Alle sjekklister fylles ut automatisk, samt bakgrunn, subjektiv vurdering og avhengighetsgrad. Informasjonen er lagret i en sikker database, og vil gi deg et grunnlag for fremtidig forskning.

Innføringen av Addis Nett betyr at alt papir gradvis fases ut i løpet av høsten i 2016. Innen kort tid kommer vi derfor til å kontakte de som bruker ADDIS- verktøyet og tilby dataversjonen ADDIS Nett.