ADDIS Nett

I utdannelsen inngår det at deltakerne gjennomfører to egne intervjuer. En etter grunnutdannelsen og en etter fordypningsdelen. Deltakerne skal også analysere to fiktive case. Både intervjuene og analysen av casene blir veiledet av meg. Under utdanningen har deltakerne tilgang til ADDIS.net.

Ved fullført utdannelse og bestått sertifiseringsprøve får ADDIS utrederne tilgang til dataverktøyet ADDIS.net2 i et år (forventet ferdig vår 2016.)

Målet er at det skal finnes en norsk version fra 01. august 2016. Etter det første året etableres en lisensavtale på kr. 6000,- pr. år for tilgang og støtte i programmet. I lisensen kan utrederne  utføre et ubegrenset antall intervjuer og delta på re-sertifiseringsutdanninger hvert annet år inkl. i lisensprisen.

ADDIS Nett i Norge er under bearbeidelse og til godkjenning av datatilsynet.

ADDIS Nett i Sverige er allerede i bruk.

ADDIS Nett vil effektivisere, støtte og optimalisere anvendelsen av ADDIS og ADDIS Ung gjennom:

ADDIS Nett Sverige, er utviklet i samarbeid med Råbe og Kobberstad.