Forskning

Normann Hoffmann, Ph. D. og utvikler av blant annet SUDDS IV, utgiver av ADDIS, har skrevet og forsket mye med bl.a. SUDDS IV sammen med Patricia Harrison m.fl.

Vi har listet ulike artikler og henvist til gode linker for mer informasjon. Det finnes uendelig mengde forskning rundt alkohol- og rusproblematikk. Vi har forsøkt å begrense oss til bare bedømmelse og diagnostikk. For å få et overblikk over de artikler og linker vi har tatt med, har vi delt opp materialet i to avsnitt:

Forskning ADDIS

Nedenfor finner du ulike forskningsartikler som berører ADDIS:

Granskning av ADDIS validitet – fullstendig rapport (PDF)
Analgesic Use Disorders – Jonasson (PDF)
Prevalence of abuse and dependency (PDF)
The Feasability of a new intake routine (PDF)

Forskning SUDDS

Nedenfor finner du ulike forskningsartikler som berører SUDDS:

Construct Validity For Alcohol Dependence Supported by SUDDS IV (PDF)
Research Publications and Presentations (PDF)
Data supporting the validity of DSM IV an DSM IV – TR dependency diagnoses based on SUDDS IV interview (PDF)
Instrument Abuse (PDF)
Uncope (PDF)